هومن حاج‌عبداللهی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از پایان فعالیتش در اینستاگرام خبر داد.

این بازیگر با انتشار یک ویدئو و تشکر از پزشک معالجش نوشت:« این پست هم حسن ختام حضورم در اینستاگرام که حداقل گره از مشکل کسی باز کنه...»
هنوز مشخص نیست که این بازیگر چرا این تصمیم را گرفته‌ و منظور با چه کسانی است.