بهنام تشکر بازیگر معروف سینما و تلویزیون در اینستاگرام خود نوشت:

سریال بهترین سالهای زندگی ما
کارگردان:احمدکاوری
طراح گریم:داریوش صالحیان
عکس:علی یعقوبی
البته یه چندوقتیه دارم به اسم سریال فکر میکنم