رامبد جوان در اینستاگرام با انتشار تصویری از جوانی خویش نوشت:

این عکس رو هم از آرشیو درآوردم، عکس پشت صحنه خانه سبز